STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96801 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96802 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

96803 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96804 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

96805 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

96806 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-01 Còn hiệu lực
14/04/2022

96807 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-07 Còn hiệu lực
13/02/2023

96808 Ống thông tiểu dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1610_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
16/10/2023

96809 Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 14,Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 16 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2951PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thành Vinh Còn hiệu lực
16/10/2019

96810 Ống thông tiểu Foley 3 nhánh 100% silicone TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3121PL-TTDV Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
07/02/2020

96811 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
25/03/2021

96812 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
12/07/2021

96813 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 76/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
09/08/2021

96814 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 41/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

96815 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
27/10/2020

96816 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
30/10/2020

96817 Ống thông tiểu foley silicone – All silicone foley balloon catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 32/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
15/05/2020

96818 Ống thông tiểu Folley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 297-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

96819 Ống Thông Tiểu Hai Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 14/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

96820 Ống thông tiểu hai nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 14.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
23/12/2022