STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96841 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0020/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

96842 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0021/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

96843 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 59/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
07/01/2020

96844 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0010/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
18/06/2021

96845 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0322/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
21/06/2021

96846 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 970/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

96847 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0337/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
05/10/2021

96848 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
05/10/2021

96849 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3513 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/11/2021

96850 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0345/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
22/11/2021

96851 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0015/THUYAN Còn hiệu lực
14/03/2022

96852 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

96853 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

96854 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0023/THUYAN Còn hiệu lực
27/06/2022

96855 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0028/THUYAN Còn hiệu lực
04/08/2022

96856 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-05 Còn hiệu lực
27/09/2022

96857 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

96858 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

96859 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 400/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023

96860 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.25-1/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2023