STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96881 Ống thông đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0223/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

96882 Ống thông đường mật (loại PE và PTFE) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-05/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

96883 Ống thông đường mật bằng nhựa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

96884 Ống thông đường mật bằng nhựa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2696 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

96885 Ống thông đường mật chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 07/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

96886 Ống thông đường mật dạng chuẩn(các loại),ống thông đường mật dạng đuôi heo (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2078 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/08/2021

96887 Ống thông đường mật dùng trong ERCP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0222/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/12/2021

96888 Ống thông đường mật dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0178/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

96889 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019

96890 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/07/2019

96891 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 007 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
23/08/2019

96892 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

96893 Ống thông đường mũi dòng cao (HFNC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
11/10/2021

96894 Ống thông đường niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0130-1/PCBPL-BSVN Còn hiệu lực
31/08/2022

96895 Ống thông đường rốn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

96896 Ống thông đường rốn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

96897 Ống thông đường tiểu 1 nhánh các số (Sonde Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

96898 Ống thông đường tiểu 1 nhánh các số (Sonde Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

96899 Ống thông đường tiểu 2 nhánh tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018351 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
22/08/2019

96900 Ống thông đường tiểu 2 nhánh, 3 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI YikangLL01 Còn hiệu lực
08/12/2023