STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96961 Ống thông catheter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1960/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

96962 Ống thông Catheter chạy thận nhân tạo (Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1494/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

96963 Ống thông Catheter chạy thận nhân tạo các loại các cỡ ( Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019356/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KITEK Còn hiệu lực
05/08/2020

96964 Ống thông Catheter chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-3/2020-1700000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
17/04/2020

96965 Ống thông catheter tĩnh mạch trung tâm (Catheter tĩnh mạch trung tâm) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021081/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC TẾ PHƯƠNG LINH Còn hiệu lực
14/09/2021

96966 Ống thông Catheter tĩnh mạch trung tâm các loại, các cỡ (Catheter tĩnh mạch trung tâm) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019356/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KITEK Còn hiệu lực
05/08/2020

96967 Ống thông Cấy tinh Đồng trục Rãnh cán Mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 189/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

96968 Ống thông Cấy tinh Đồng trục Rãnh cán Mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
13/10/2020

96969 Ống thông chắn lưỡi và mở miệng Airway TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

96970 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0025/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

96971 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 119/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

96972 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190380.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
14/01/2020

96973 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1383-1PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

96974 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

96975 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

96976 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0073/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
22/10/2020

96977 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0073/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
22/10/2020

96978 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0076/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
31/10/2020

96979 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2021

96980 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-51/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021