STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97061 Ống thông chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

97062 Ống thông chẩn đoán chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLD Còn hiệu lực
24/05/2023

97063 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1622/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
07/07/2019

97064 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 050/2023/PL-OTTech Còn hiệu lực
18/12/2023

97065 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 851/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

97066 Ống thông chẩn đoán có bóng Balloon Wedge Pressure Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-011a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xin Đã thu hồi
27/06/2019

97067 Ống thông chẩn đoán có bóng Balloon Wedge Pressure Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-033/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

97068 Ống thông chẩn đoán dùng trong can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-71/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

97069 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

97070 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/JENA02_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

97071 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Đã thu hồi
31/03/2022

97072 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK03_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

97073 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR01_v00 Đã thu hồi
31/03/2022

97074 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/JENA04_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

97075 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/JENA03_v00 Còn hiệu lực
01/04/2022

97076 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/DFOptis_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

97077 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED 36/2024/CV-TM Còn hiệu lực
31/05/2024

97078 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/06/2022

97079 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 11/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
28/06/2022

97080 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-74/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023