STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97081 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 14-2023/PL-PT Đã thu hồi
15/03/2023

97082 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

97083 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

97084 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 23-2023/PL-PT Đã thu hồi
21/03/2023

97085 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 17-2023/PL-PT Đã thu hồi
21/03/2023

97086 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 39-2023/PL-PT Đã thu hồi
23/03/2023

97087 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 18/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

97088 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 20/2023/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
02/06/2023

97089 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 94-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

97090 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 96-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

97091 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 99-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

97092 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 122-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2023

97093 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 158-2023/PL-PT Còn hiệu lực
02/01/2024

97094 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 145-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/06/2024

97095 Ống thông chẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221108-0018 Còn hiệu lực
14/11/2022

97096 Ống thông chẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1611/CBPL-HHP Còn hiệu lực
18/11/2023

97097 Ống thông chẩn đoán Polaris X Steerable Decapolar Mapping Catheters TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-065/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
28/06/2019

97098 Ống thông chẩn đoán Rainbow TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020194/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

97099 Ống thông chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 227/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
27/06/2019

97100 Ống thông chẩn đoán tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0158-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021