STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97121 Ống thông dẫn lưu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0182-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
08/02/2023

97122 Ống thông dẫn lưu có khóa pigtail TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 03.22AR/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

97123 Ống thông dẫn lưu nước tiểu dùng để mổ và điều trị. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

97124 Ống thông dẫn lưu thận, mật - PCN with needle TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
27/10/2020

97125 Ống thông dẫn lưu thận, mật - PCN with needle TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
30/10/2020

97126 Ống thông dẫn lưu tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-44/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022

97127 Ống thông dẫn lưu tràn khí màng phổi TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
27/04/2021

97128 Ống thông dẫn lưu đa chức năng, thân dài TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 375-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

97129 Ống thông dẫn lưu đường mật Advanix TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 30.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
06/12/2019

97130 Ống thông dẫn lưu đường mật chữ T chất liệu cao su các cỡ sử dụng 1 lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

97131 Ống thông dẫn lưu đường mật có lỗ bên, ái nước TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
20/12/2021

97132 Ống thông dẫn máu tạm thời trong động mạch cảnh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 33/170000124/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Còn hiệu lực
22/10/2019

97133 Ống thông dẫn máu tạm thời trong động mạch cảnh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 35/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
22/06/2020

97134 Ống thông dẫn thuốc cản quang dùng trong chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/4-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

97135 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

97136 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 213/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

97137 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 215/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

97138 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 231/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

97139 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 232/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

97140 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019