STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97181 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

97182 Ông thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200186 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Còn hiệu lực
24/03/2020

97183 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

97184 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020270/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

97185 Ống Thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

97186 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181296 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020

97187 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

97188 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 189 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

97189 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
11/01/2022

97190 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 06/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

97191 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 06.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

97192 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-03 Đã thu hồi
18/07/2022

97193 ỐNG THÔNG DẠ DÀY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 0001/PL/HUYHOANG Còn hiệu lực
03/08/2022

97194 ỐNG THÔNG DẠ DÀY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 0002/PL/HUYHOANG Còn hiệu lực
04/08/2022

97195 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

97196 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22002 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

97197 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

97198 Ống thông dạ dày TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

97199 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

97200 ỐNG THÔNG DẠ DÀY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN 142023 Còn hiệu lực
01/11/2023