STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97201 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

97202 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 14-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

97203 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NALIFE VIỆT NAM 1812/2023/PL3-NL Còn hiệu lực
28/12/2023

97204 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 26.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
23/01/2024

97205 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0032-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2024

97206 Ống thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 011-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2024

97207 Ống thông dạ dày (Sengstaken tube) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 019 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
17/02/2020

97208 Ống thông dạ dày - Ryles Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

97209 Ống thông dạ dày 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

97210 Ống thông dạ dày các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL38/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

97211 Ống thông dạ dày các loại, các cở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 14.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

97212 Ống thông dạ dày các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 71/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/06/2021

97213 Ống thông dạ dày cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

97214 Ống thông dạ dày có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

97215 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1808/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

97216 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 32/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

97217 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 17/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

97218 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 41/2024-MEGA Còn hiệu lực
06/03/2024

97219 Ống thông dạ dày không có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

97220 Ống thông dạ dày Levins, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020