STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97261 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 07.06/PCBPL_B.CLASSIC Còn hiệu lực
07/06/2022

97262 Vớ y khoa Futuro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191591 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

97263 Vớ y khoa loại dài- Hot Kyutto ST TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 232022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

97264 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180873 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

97265 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200605 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

97266 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210483-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
13/07/2021

97267 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 222022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

97268 Vớ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 285 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

97269 Vỏ đầu chỏm Bipolar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 035/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

97270 Vớ điều trị giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 01/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ THẢO Còn hiệu lực
05/06/2019

97271 Vớ điều trị suy, giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020

97272 Vỏ Đỡ /Giá Đỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
20/08/2021

97273 Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

97274 Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00222/PL-ACT Còn hiệu lực
26/04/2022

97275 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2019

97276 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

97277 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 04522/CV-ACT Còn hiệu lực
08/04/2022

97278 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00222/PL-ACT Còn hiệu lực
26/04/2022

97279 Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

97280 Vôi Sôda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191569 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019