STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97341 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 953/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2021

97342 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 586-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

97343 Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3764 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/06/2021

97344 Ống thông dẫn đường dùng trong thủ thuật cấy máy tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 024KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

97345 Ống thông dẫn đường nối dài TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 793/CPC1-XNK Còn hiệu lực
24/05/2024

97346 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 173/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

97347 Ống thông dẫn đường nòng kép can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

97348 Ống thông dẫn đường trong hỗ trợ can thiệp tim mạch và mạch máu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

97349 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 06.2022/CLEAR Còn hiệu lực
23/07/2023

97350 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 17/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97351 Ống thông dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 44/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97352 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 45/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97353 Ống thông dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 15.2023/CLEAR Còn hiệu lực
26/10/2023

97354 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 26 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

97355 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 27 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

97356 Ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 28 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

97357 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0126/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
06/09/2021

97358 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0126/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
06/09/2021

97359 Ống thông dùng trong can thiệp mạch (có điện cực) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 014KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
14/12/2021

97360 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210442-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/07/2021