STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97361 Ống thông JJ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

97362 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 130623/PL-AG Còn hiệu lực
13/06/2023

97363 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

97364 Ống thông JJ (Kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

97365 Ống thông JJ (kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

97366 Ống thông JJ (Ureteral Stent Set) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06122/PL-ACT Còn hiệu lực
08/07/2022

97367 Ống thông kèm bình dẫn lưu phổi các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

97368 Ống thông kèm bóng chụp xoang tĩnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0247/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/07/2022

97369 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 0304/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

97370 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 030402/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

97371 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 65/KQPL-AMV Còn hiệu lực
04/04/2024

97372 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành PTCA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 55/KQPL-AMV Còn hiệu lực
17/01/2024

97373 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 021/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

97374 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0148/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

97375 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0163/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

97376 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 027KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

97377 Ống thông kéo dài TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0005/PLD Còn hiệu lực
24/05/2023

97378 Ống thông khảo sát và điều trị loạn nhịp qua thực quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
05/08/2020

97379 Ống thông khí cho gây mê (Silicon) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 12-30/2021/170000117 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
12/01/2022

97380 Ống thông khí cho tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y KHOA ANH QUÂN 01-2312/PL-AQ Còn hiệu lực
04/12/2023