STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99121 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003053/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

99122 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 052023/KQPL-ĐHV Còn hiệu lực
11/05/2023

99123 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp, dụng cụ dùng một lần (Disposable Breathing Filter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI QN-001-SD-LKDCNHH Còn hiệu lực
28/12/2023

99124 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-150/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/09/2021

99125 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-009/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/03/2021

99126 Phin lọc khuẩn-vi rút/ ấm-ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0059-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2023

99127 Phin Lọc Khuẩn/Virus/Ấm Ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0017-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

99128 Phin lọc mở khí quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

99129 Phin lọc nội độc tố TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0450/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/12/2021

99130 Phin lọc T-Safe In-Line, tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 57/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C Còn hiệu lực
24/07/2019

99131 Phin lọc vi khuẩn , vi rút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ GanshonAccessories-Germany/ 29322 Còn hiệu lực
24/11/2023

99132 Phin lọc vi khuẩn - virus, dùng một lần Bacterial - Viral filter, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019

99133 Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0077-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2023

99134 Phin lọc vi khuẩn – virus loại HEPA, dùng một lần Bacterial - Viral HEPA filter, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019

99135 Phin lọc vi khuẩn, vi rút TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT 17/2022/PL/NV Còn hiệu lực
15/01/2023

99136 Phin lọc vi khuẩn/ vi rút/ ấm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0034-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

99137 Phin lọc vi khuẩn/ virus có nắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

99138 Phin lọc vi khuẩn/ virus HEPA có nắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

99139 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho người lớn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

99140 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho trẻ em TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019