STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99141 Phosphorus UV * 4x100 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99142 Phosphorus UV 2x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99143 Phosphorus UV 8x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99144 Phosphorus-UV 10x60 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99145 Phosphorus-UV 2x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99146 Phosphorus-UV 6x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

99147 Photofusion Set TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Còn hiệu lực
21/02/2020

99148 Phụ kiện máy giúp thở: board mạch chính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 58/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

99149 Phụ kiện máy giúp thở: board mạch chính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

99150 PHỤ KHOA HỌ PHẠM VĂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3159S PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
08/03/2020

99151 Phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 11-1018ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
03/06/2021

99152 Phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 434-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

99153 Phụ kiện cho dao mổ nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181952 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH Còn hiệu lực
15/11/2021

99154 Phụ kiện của máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018866 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
02/01/2020

99155 Phụ kiện của máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018866/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
14/10/2021

99156 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018491/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
25/12/2019

99157 Phụ kiện bộ trộn khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

99158 Phụ kiện bồn rửa tay tiệt trùng phòng mổ - Đèn cực tím Ultraviolet lamp (gồm bộ điều khiển và chamber chứa đèn), công suất 40W TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019016/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
01/07/2019

99159 Phụ kiện các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

99160 Phụ kiện can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1816/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/10/2019