STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99221 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Nắp bảo vệ đầu dao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

99222 Phụ kiện dao mổ điện Venacure 1470 - Bộ kít đốt Laser nội mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 105-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/11/2019

99223 Phụ kiện dùng cho Hệ thống đốt U tuyến giáp, u gan, u phổi, u thận, u vú, u tuyến tiền liệt và u xơ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 20092023/BPL-DD (1) Còn hiệu lực
20/09/2023

99224 Phụ kiện dùng cho máy holter điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 13-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

99225 Phụ kiện dùng cho máy huyết học Elite3/ Elite 5 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 04/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
30/11/2022

99226 Phụ kiện dùng cho máy huyết học Elite3/ Elite 5 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 05/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
02/12/2022

99227 Phụ kiện dùng cho máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi: Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180787-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

99228 Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

99229 Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 359D/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

99230 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 06-HM/SINO-K Còn hiệu lực
21/04/2022

99231 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 14-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

99232 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 21PK-SINO/HM Còn hiệu lực
07/09/2023

99233 Phụ kiện dùng cho Máy phá rung tim (Máy sốc tim) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 18/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
22/06/2022

99234 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018495 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99235 Phụ kiện dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018494 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99236 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018491 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99237 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018497 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99238 Phụ kiện dùng cho máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2590 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị y tế DTH Đã thu hồi
23/02/2021

99239 Phụ kiện dùng cho máy xạ trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019005/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

99240 Phụ kiện dùng cho máy xạ trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019005/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019