STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99261 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 0706/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
07/06/2022

99262 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 08082022/ALLOMED Còn hiệu lực
08/08/2022

99263 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 272022/ALLOMED Đã thu hồi
27/02/2023

99264 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IVC 02032023/IVC Còn hiệu lực
04/03/2023

99265 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2711/2023/ALLOMED Còn hiệu lực
27/11/2023

99266 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2705/ALLOMED Còn hiệu lực
28/05/2024

99267 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2705/ALLOMED Còn hiệu lực
28/05/2024

99268 Phụ kiện: Nắp nhựa ( Pullring Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
24/12/2021

99269 Phụ kiện: Ống nhựa kết nối với pin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 1105/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
12/05/2022

99270 Phụ kiện: Ống nhựa/ van nhựa kết nối với pin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
03/01/2022

99271 Phụ kiện: Ống nhựa/ống nhựa kết nối với pin ( Plastic tube/ Frangible pin connect with pvc tube) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
25/10/2021

99272 Phụ kiện: Ruột huyết áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Còn hiệu lực
11/01/2022

99273 Phụ kiện: Túi thải bằng nhựa. (Ống nhựa đôi PVC 1000mm, Ống khóa, Đầu nối, Nắp, Ống Y, Băng giấy) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2905/ALLOMED Còn hiệu lực
29/05/2024

99274 Phụ kiện: Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
09/09/2021

99275 Phụ kiện: Đầu dò 2Mhz TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
24/12/2021

99276 Phụ kiện: Đầu dò cho Máy siêu âm doppler mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 250812022/MPMED Còn hiệu lực
25/08/2022

99277 Phụ kiện: Đầu nối khóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 18012024/ALLOMED Còn hiệu lực
22/01/2024

99278 Phụ kiện:Getinge 363; Getinge 363; CASSETTE FOR 4 BELLOWS; COVER PLATE; PROTECTIVE SHELFF 2 CASSETTES TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020659B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2020

99279 Phụ kiện:Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài đầu đốt,Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều trị u xương di căn,Kim chọc dẫn hướng cho kim đốt sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 10012023/BPL-DD-1 Còn hiệu lực
10/01/2023

99280 Phụ liệu phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 560 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
07/07/2020