STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99341 Phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

99342 Phụ kiện dùng cho máy xử lý tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/227 Đã thu hồi
21/09/2022

99343 Phụ kiện dùng cho máy điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 03/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
30/11/2022

99344 Phụ kiện dùng cho máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 07-HM/SINO-K Còn hiệu lực
21/04/2022

99345 Phụ kiện dùng cho máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0672021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

99346 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0672021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

99347 PHỤ KIỆN DÙNG CHO ỐNG KÍNH SOI PANOVIEW TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 94/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

99348 Phụ kiện dùng cho thiết bị theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 0001PL/MD-2022 Còn hiệu lực
24/09/2022

99349 PHỤ KIỆN DÙNG MỘT LẦN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 98/170000149/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/09/2023

99350 Phụ kiện dùng trong lọc thận TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 302/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/08/2019

99351 Phụ kiện dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 19-01/VP/BPL CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
07/10/2019

99352 Phụ kiện dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 19-01VP/BPL CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XNK VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
07/10/2019

99353 Phụ kiện ghế nha khoa: Động cơ vi âm khí nén TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 2024/AIRPOWER/CEFLA/LN Còn hiệu lực
02/05/2024

99354 phụ kiện giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0120CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
07/01/2020

99355 Phụ kiện giường hồi sức sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019002/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

99356 Phụ kiện hệ thống bơm tiêm tương thích MRI: Cảm biến SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 102DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/08/2019

99357 Phụ kiện hệ thống hình ảnh O-arm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/10/2019

99358 Phụ kiện hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 019/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

99359 Phụ kiện Hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 321/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Còn hiệu lực
21/12/2021

99360 Phụ kiện Hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 16/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023