STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99361 Phụ kiện Hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 243/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2024

99362 Phụ kiện Hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 07/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

99363 Phụ kiện hệ thống laser nội tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 04/2023/BPL Còn hiệu lực
12/06/2023

99364 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 74-2022/PL-PT Còn hiệu lực
25/04/2022

99365 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2725A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

99366 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch. (Bao gồm: Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt, ống thông laser nội mạch các loại, các cỡ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 105-2022/PL-PT Còn hiệu lực
25/08/2022

99367 Phụ kiện hệ thống nội soi mật – tụy ngược dòng (ERCP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 011/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

99368 Phụ kiện hệ thống phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0500PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/10/2021

99369 Phụ kiện hệ thống phục hình hàm giả tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

99370 Phụ kiện hệ thống Robot phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
16/11/2019

99371 Phụ kiện hệ thống Robot phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 101/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
16/11/2019

99372 Phụ kiện hỗ trợ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 289-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

99373 Phụ kiện hỗ trợ cấy ghép chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202306/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
21/11/2023

99374 Phụ kiện hỗ trợ thiết bị nén ép trị liệu dùng trong vật lí trị liệu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG 008-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

99375 Phụ kiện Hộp đông lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 267/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

99376 Phụ kiện hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 58.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/12/2019

99377 Phụ kiện hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 58.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/12/2019

99378 Phụ kiện kèm theo Dao mổ điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2021-22-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

99379 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã có dây) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

99380 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019