STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99421 Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 359D/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

99422 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 06-HM/SINO-K Còn hiệu lực
21/04/2022

99423 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 14-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

99424 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 21PK-SINO/HM Còn hiệu lực
07/09/2023

99425 Phụ kiện dùng cho Máy phá rung tim (Máy sốc tim) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 18/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
22/06/2022

99426 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018495 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99427 Phụ kiện dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018494 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99428 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018491 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99429 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018497 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

99430 Phụ kiện dùng cho máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2590 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị y tế DTH Đã thu hồi
23/02/2021

99431 Phụ kiện dùng cho máy xạ trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019005/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

99432 Phụ kiện dùng cho máy xạ trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019005/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

99433 Phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa XL 200 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 07/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
06/12/2022

99434 Phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

99435 Phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

99436 Phụ kiện dùng cho máy xử lý tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/227 Đã thu hồi
21/09/2022

99437 Phụ kiện dùng cho máy điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 03/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
30/11/2022

99438 Phụ kiện dùng cho máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 07-HM/SINO-K Còn hiệu lực
21/04/2022

99439 Phụ kiện dùng cho máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0672021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

99440 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0672021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022