STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99501 Phụ kiện đi kèm máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 102-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

99502 Phụ kiện đi kèm máy đo chức năng thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 220-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99503 Phụ kiện đi kèm máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

99504 Phụ kiện đi kèm máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 221-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99505 Phụ kiện đi kèm máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 222-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99506 Phụ kiện đi kèm nhiệt kế: Miếng dán thay thế (loại 2 mặt) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
03/08/2021

99507 PHỤ KIỆN ĐI KÈM XE ĐẨY Y DỤNG CỤ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 24/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
18/08/2022

99508 Phụ kiện đi kèm đèn khe khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 134-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99509 Phụ kiện đi kèm đèn khe khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 098-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

99510 Phụ kiện đi kèm đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 219-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99511 Phụ kiện đi kèm đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 135-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

99512 Phụ kiện đi kèm đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 099-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

99513 Phụ kiện đi kèm: Đầu điều trị dùng cho máy Cardiospec TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019354/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
15/09/2021

99514 Phụ kiện đính kèm (Nút chặn kim truyền tĩnh mạch) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 3092019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

99515 Phụ kiện, dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3117-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
05/02/2021

99516 Phụ kiện, dụng cụ nhựa dùng 1 lần trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20231017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

99517 Phụ kiện, linh kiện cho Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY 01/01/2024/MUE/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2024

99518 Phụ kiện, linh kiện máy điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0051PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
16/07/2020

99519 Phụ kiện, phụ tùng, linh kiện cho Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY 01/02/2024/MUE/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

99520 Phụ kiện, vật tư dùng cho máy gây mê và máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200325 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
27/05/2020