STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99521 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 16122022/ALLOMED Còn hiệu lực
17/12/2022

99522 Phụ kiện: Bóng nước silicon TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/04/2021

99523 Phụ kiện: Chân đế cho đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10054021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Ngọc Còn hiệu lực
06/01/2022

99524 Phụ kiện: Chổi lấy mẫu tế bào âm đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/225-1 Đã thu hồi
16/06/2022

99525 Phụ kiện: Filter lọc dùng cho máy xử lý tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/225-1 Đã thu hồi
16/06/2022

99526 Phụ kiện: Loa soi tai dùng 1 lần dùng cho bộ KIT máy theo dõi sức khỏe, soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC Còn hiệu lực
26/11/2020

99527 Phụ kiện: Miếng xốp dán điện cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 02/2022/170000123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

99528 Phụ kiện: Nắp Nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
17/02/2021

99529 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

99530 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

99531 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 3005/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
02/06/2022

99532 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0306CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/06/2022

99533 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 0706/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
07/06/2022

99534 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 08082022/ALLOMED Còn hiệu lực
08/08/2022

99535 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 272022/ALLOMED Đã thu hồi
27/02/2023

99536 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IVC 02032023/IVC Còn hiệu lực
04/03/2023

99537 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2711/2023/ALLOMED Còn hiệu lực
27/11/2023

99538 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2705/ALLOMED Còn hiệu lực
28/05/2024

99539 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2705/ALLOMED Còn hiệu lực
28/05/2024

99540 Phụ kiện: Nắp nhựa ( Pullring Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
24/12/2021