STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99561 Phụ kiện: Ống nhựa/ van nhựa kết nối với pin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
03/01/2022

99562 Phụ kiện: Ống nhựa/ống nhựa kết nối với pin ( Plastic tube/ Frangible pin connect with pvc tube) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
25/10/2021

99563 Phụ kiện: Ruột huyết áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Còn hiệu lực
11/01/2022

99564 Phụ kiện: Túi thải bằng nhựa. (Ống nhựa đôi PVC 1000mm, Ống khóa, Đầu nối, Nắp, Ống Y, Băng giấy) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 2905/ALLOMED Còn hiệu lực
29/05/2024

99565 Phụ kiện: Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
09/09/2021

99566 Phụ kiện: Đầu dò 2Mhz TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
24/12/2021

99567 Phụ kiện: Đầu dò cho Máy siêu âm doppler mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 250812022/MPMED Còn hiệu lực
25/08/2022

99568 Phụ kiện: Đầu nối khóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 18012024/ALLOMED Còn hiệu lực
22/01/2024

99569 Phụ kiện:Getinge 363; Getinge 363; CASSETTE FOR 4 BELLOWS; COVER PLATE; PROTECTIVE SHELFF 2 CASSETTES TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020659B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2020

99570 Phụ kiện:Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài đầu đốt,Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều trị u xương di căn,Kim chọc dẫn hướng cho kim đốt sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 10012023/BPL-DD-1 Còn hiệu lực
10/01/2023

99571 Phụ liệu phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 560 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
07/07/2020

99572 Phụ tùng bóng bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH C.P.V Còn hiệu lực
02/07/2019

99573 Phụ tùng cho hệ thống điều phối hơi thở chủ động ELEKTA (Bộ lọc hơi thở -ABC Mouthpiece filter kit) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019597/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

99574 Phụ tùng dùng cho máy cắt đốt, phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

99575 Phụ tùng dùng cho máy cắt đốt, phòng mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/PCBPL/CPV-GIMA Còn hiệu lực
21/06/2023

99576 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006-1/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

99577 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV019/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

99578 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV034/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

99579 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

99580 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022