STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99601 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

99602 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG 01/PL-BSV Còn hiệu lực
21/02/2023

99603 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23031 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

99604 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 24002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2024

99605 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 78PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

99606 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK08_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

99607 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ABON03_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

99608 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Đã thu hồi
16/05/2023

99609 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK11_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

99610 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 002/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99611 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Lipoarabinomannan (LAM) của vi khuẩn Mycobacterium (Sinh phẩm xét nghiệm LF-LAM) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR08_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

99612 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3369/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

99613 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99614 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK06_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

99615 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-008/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

99616 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99617 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 01.24/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
02/01/2024

99618 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23033 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

99619 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23042 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

99620 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào RSV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023