STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99661 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1745/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
12/07/2021

99662 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2003/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2021

99663 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3149/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

99664 Que thử xét nghiệm định lượng Glucose (Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1506/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
23/06/2023

99665 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 49-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

99666 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 50-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

99667 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 51-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

99668 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 52-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

99669 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2967/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

99670 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3874/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2023

99671 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3878/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

99672 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin (PT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2450/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

99673 Que thử xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3565/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

99674 Que thử xét nghiệm định tính AMP-MET(MAMP)-MOR-THC trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 10/DOA4.1AMP-NT-KQPL-KH Còn hiệu lực
28/12/2023

99675 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 005/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99676 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99677 Que thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines (Que thử phát hiện Benzodiazepines) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

99678 Que thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên SARS‑CoV‑2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2175/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

99679 Que thử xét nghiệm định tính Cocaine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99680 Que thử xét nghiệm định tính Cocaine (Que thử phát hiện Cocaine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 202 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023