STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99721 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23031 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

99722 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 24002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2024

99723 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 78PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

99724 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK08_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

99725 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ABON03_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

99726 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Đã thu hồi
16/05/2023

99727 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK11_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

99728 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 002/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99729 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Lipoarabinomannan (LAM) của vi khuẩn Mycobacterium (Sinh phẩm xét nghiệm LF-LAM) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR08_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

99730 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3369/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

99731 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99732 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK06_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

99733 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-008/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

99734 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99735 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 01.24/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
02/01/2024

99736 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23033 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

99737 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23042 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

99738 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào RSV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99739 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào RSV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 07.23/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
29/10/2023

99740 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rota TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 01.23/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
26/10/2023