STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99781 Que thử xét nghiệm định tính Morphine (Que thử phát hiện Morphine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

99782 Que thử xét nghiệm định tính nồng độ Human Chorionic Gonadotropin phát hiện thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 122/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
26/02/2021

99783 Que thử xét nghiệm định tính Opiate TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99784 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM 01/2023/PCBPL-SNS Còn hiệu lực
06/07/2023

99785 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 36.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
21/09/2023

99786 Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 37.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
06/10/2023

99787 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện MOP trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1305PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
13/05/2023

99788 Que thử xét nghiệm định tính THC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 007/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99789 Que thử xét nghiệm định tính THC/ AMP/ MET/ COC/ OPI/ BZO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUKA VIỆT NAM 01-PL/FUKAVN Còn hiệu lực
30/01/2024

99790 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1196/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/06/2021

99791 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2946/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

99792 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 10 thông số nước tiểu (Que thử phân tích nước tiểu 10 thông số) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

99793 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 19/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2022

99794 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 18/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2022

99795 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 26/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
02/01/2024

99796 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu (Que thử phân tích nước tiểu 11 thông số) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

99797 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-016-B Còn hiệu lực
09/09/2022

99798 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số nước tiểu (Que thử phân tích nước tiểu 13 thông số) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

99799 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 14 thông số nước tiểu (Que thử phân tích nước tiểu 14 thông số) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

99800 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Albumin và Creatinine trong nước tiểu (Que thử phân tích nước tiểu 2 thông số) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023