STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99861 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 41-2020/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

99862 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 41-2020/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

99863 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 41-2020/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

99864 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1695-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/10/2022

99865 Que Thử Đường Huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI WERO VINA 02/2022/WERO-TTBYT Còn hiệu lực
14/10/2022

99866 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 04-2022/ BSR-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

99867 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1207-CDP/4200AGM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

99868 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 58-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

99869 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 59-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

99870 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 60-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

99871 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 94/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

99872 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 02/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

99873 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

99874 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 11/CT-BPL Còn hiệu lực
23/06/2023

99875 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 2016-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

99876 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Đã thu hồi
18/07/2023

99877 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 006PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

99878 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 09/CT-BPL Còn hiệu lực
23/08/2023

99879 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2908/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

99880 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2308/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023