STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99881 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3881/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

99882 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH - H29-211229-0012 Còn hiệu lực
06/12/2023

99883 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 02/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

99884 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

99885 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 11/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

99886 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 04/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024

99887 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024

99888 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024

99889 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 07A/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2024

99890 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT MỸ 1502/2024-VM Còn hiệu lực
29/02/2024

99891 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

99892 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2024

99893 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 01/2024/PL_IC2 Còn hiệu lực
21/05/2024

99894 Que thử đường huyết Strip TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT QUANG HƯNG Còn hiệu lực
24/06/2020

99895 Que thử đường huyết (gồm kim dùng và que thử) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 80/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
25/05/2020

99896 Que thử đường huyết (gồm kim dùng và que thử) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

99897 Que thử đường huyết (kèm máy) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05300617 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thiên Ấn Còn hiệu lực
05/08/2019

99898 Que Thử Đường Huyết + Kim Thử Đường Huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 15/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/11/2021

99899 Que thử đường huyết Blood Glucose Meter On Call Plus Test strip TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 759/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
23/07/2020

99900 Que thử đường huyết dành cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 176/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020