STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99941 Que thử/ Khay thử xét nghiệm vi khuẩn H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0007/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
22/06/2022

99942 Que thử/ Khay thử xét nghiệm vi khuẩn H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 023/SCYTEK/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
17/08/2023

99943 Que thử/ Khay thử xét nghiệm vi khuẩn H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 023/ALLTEST/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
23/02/2024

99944 Que thử/ Khay thử xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0007/ARTR/PLTTB_PM Còn hiệu lực
30/05/2022

99945 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0006/ARTR/PLTTB_PM Còn hiệu lực
29/04/2022

99946 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0002/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
16/05/2022

99947 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 220003494/PCBB-HCM Còn hiệu lực
02/11/2022

99948 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 008/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Đã thu hồi
04/07/2023

99949 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 008/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

99950 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0005/ARTR/PLTTB_PM Còn hiệu lực
29/04/2022

99951 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0003/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
17/05/2022

99952 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 010/2022/VBCBPL-KH Còn hiệu lực
03/10/2022

99953 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 012/2022/VBCB-KH Còn hiệu lực
06/10/2022

99954 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 007/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

99955 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virut viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0016/ARTRON/PLTTB_PM Còn hiệu lực
31/03/2023

99956 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 183 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/11/2021

99957 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính FOB TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 04/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

99958 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23027 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/09/2023

99959 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 01/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

99960 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng HEV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 240000005/PCBB-ĐNa Còn hiệu lực
05/02/2024