STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99961 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 004LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

99962 Răng giả bằng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 01-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

99963 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 448-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019

99964 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 194/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

99965 Răng giả Factitious Teeth TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JADE DENTAL LAB 01/2023/DENTAL-TTBYT Còn hiệu lực
22/06/2023

99966 Răng giả Factitious Teeth TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCAD 02/2023/VCAD-TTBYT Còn hiệu lực
10/10/2023

99967 Răng giả Factitious Teeth TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Z 02/2023/DVZ-TTBYT Còn hiệu lực
11/10/2023

99968 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99969 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 94/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99970 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 95/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99971 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 96/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99972 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 97/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99973 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 98/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

99974 RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN PHÚ 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
16/03/2023

99975 Răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 02/2023/BPL-ABIKA Còn hiệu lực
24/10/2023

99976 RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA 04/2024/PL-TM Còn hiệu lực
21/05/2024

99977 RĂNG MIỆNG BÀ THÔNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0011PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THEMPHACO Đã thu hồi
22/02/2020

99978 RĂNG MIỆNG BÁCH THẢO LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 111/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
24/03/2021

99979 RĂNG MIỆNG TẤT THÀNH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 712/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
29/09/2021

99980 Răng miệng thảo mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-4 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
07/10/2021