STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100061 Rọ bắt dị vật mạch máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1946 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga Còn hiệu lực
17/03/2021

100062 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 131-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
20/06/2020

100063 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

100064 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

100065 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 685/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH Còn hiệu lực
14/05/2021

100066 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1406 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

100067 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/01/2022

100068 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 113/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

100069 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 122823/PL-AG Còn hiệu lực
22/08/2023

100070 Rọ bắt sỏi Không đầu NCircle Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

100071 Rọ bắt sỏi NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

100072 Rọ bắt sỏi nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.2/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/09/2022

100073 Rọ bắt sỏi Perc NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

100074 Rọ bắt sỏi qua da bằng nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0921 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
01/10/2021

100075 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 34/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

100076 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 14/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

100077 Rọ gắp dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 0403/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

100078 Rọ gắp dị vật trong đường tiêu hóa (Thực quản, dạ dày, tiết niệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080917 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
08/08/2019

100079 Rọ gắp sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 005/024-MED/PLTBYT/Aster-SBS Còn hiệu lực
22/01/2024

100080 Rọ giữ sỏi (Chặn sỏi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-RGSCS Còn hiệu lực
28/10/2022