STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100621 Thiết bị dẫn lưu đường mật Resolve Locking (RLC) Drainage Catheters TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 28/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

100622 Thiết Bị Dao Mổ Điện Cao Tần (Shaver) bao gồm linh/phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 578/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

100623 Thiết bị di chuyển bệnh nhân EZ Mover TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100624 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100625 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng bằng điện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100626 Thiết bị diệt khuẩn không khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MES-ENGINEERING VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/03/2020

100627 Thiết bị dò gamma TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS 300622/KQPL-MSC Còn hiệu lực
30/06/2022

100628 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 02-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

100629 Thiết bị dò gamma và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 05-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

100630 Thiết bị do nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

100631 Thiết bị dò phóng xạ và phụ kiện trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 01-PCBPL/PHARMA-BYT Đã thu hồi
11/01/2023

100632 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Đã thu hồi
09/10/2023

100633 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Còn hiệu lực
19/12/2023

100634 Thiết bị dụng cụ phẫu thuật tim các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2048 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga Còn hiệu lực
17/03/2021

100635 Thiết bị dụng cụ trị liệu đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 06:2020/PL-PHANA Còn hiệu lực
15/09/2022

100636 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 02/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
16/08/2023

100637 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
25/01/2024

100638 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 05/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
28/10/2023

100639 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 04/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023

100640 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023