STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100721 Tay cầm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0004/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

100722 Tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181304 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
05/10/2020

100723 Tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181306 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2020

100724 Tay cầm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

100725 Tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181567 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

100726 Tay cầm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210548-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

100727 Tay cầm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

100728 Tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

100729 Tay cầm (Handle) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1653/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
13/11/2020

100730 Tay cầm bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 02/CV-ATC/2020 Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2020

100731 Tay cầm bút đốt điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

100732 Tay cầm cán ráp (Handle for modular rasps) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1653/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
13/11/2020

100733 Tay cầm cắt dịch kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 002/2024/MED-JJV-CON Còn hiệu lực
18/01/2024

100734 Tay cầm cho Clip Polymer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00076-CBPL/D-Ev CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
03/09/2020

100735 Tay cầm cho dụng cụ phẫu tích TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 44.4/072023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2023

100736 Tay cầm cho dụng cụ phẫu tích TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 44.4/112023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
06/11/2023

100737 Tay cầm cho kẹp cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-03/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/04/2022

100738 Tay cầm cho kẹp cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-43/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

100739 Tay cầm cho kẹp cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2024-111/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/02/2024

100740 Tay cầm cho kẹp cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2024-112/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/03/2024