STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100741 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2418/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

100742 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 34/2023/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/11/2023

100743 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 12 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 21/2024/NA-PL Còn hiệu lực
07/03/2024

100744 Que thử xét nghiệm định tính IGHBP-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 12PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

100745 Que thử xét nghiệm định tính IGHBP-1 phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 12PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

100746 Que thử xét nghiệm định tính KET-MET(MAMP)-MOR-MDMA-K2-THC trong nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 11/DOA6.1KETK2-NB-KQPL-KH Còn hiệu lực
06/03/2024

100747 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 009/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

100748 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

100749 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23037 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

100750 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

100751 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG 01/PL-BSV Còn hiệu lực
21/02/2023

100752 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23031 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

100753 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 24002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2024

100754 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 78PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

100755 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK08_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

100756 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ABON03_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

100757 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Đã thu hồi
16/05/2023

100758 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK11_v01 Còn hiệu lực
20/06/2023

100759 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 002/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

100760 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Lipoarabinomannan (LAM) của vi khuẩn Mycobacterium (Sinh phẩm xét nghiệm LF-LAM) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR08_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023