STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100801 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 60-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

100802 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 94/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

100803 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 02/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

100804 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

100805 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 11/CT-BPL Còn hiệu lực
23/06/2023

100806 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 2016-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

100807 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Đã thu hồi
18/07/2023

100808 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 006PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

100809 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 09/CT-BPL Còn hiệu lực
23/08/2023

100810 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2908/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

100811 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2308/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

100812 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

100813 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1109-CDP/AGM4000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

100814 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3881/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

100815 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH - H29-211229-0012 Còn hiệu lực
06/12/2023

100816 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 02/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

100817 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

100818 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 11/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

100819 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 04/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024

100820 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-2024/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024