STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101001 Vật liệu kiểm soát tính tuyến tính trên các que thử và máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3134/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

101002 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ( chi tiết xem phụ lục đính kèm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210772-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
25/10/2021

101003 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 90/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
27/04/2021

101004 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 23 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 71/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/04/2021

101005 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 08/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
24/07/2023

101006 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng 21 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-081/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

101007 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng 21 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-037/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

101008 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-024REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

101009 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng trạng thái gen HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3339/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

101010 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Cholesterol (Dung dịch chứng dùng cho máy đo cholesterol) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23004 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

101011 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 0612/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
06/12/2022

101012 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 05/PL-CG-BSBE-2023 Còn hiệu lực
18/01/2023

101013 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-163/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2020

101014 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-164/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/12/2020

101015 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 247 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
31/03/2021

101016 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 254 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

101017 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 255 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
02/04/2021

101018 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/04/2021

101019 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) (Dung dịch chứng dùng cho máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct)) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23005 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

101020 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch Anti TP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 02-23/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
18/04/2023