STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101101 Toxo-Latex * 50 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

101102 Toxocara-IgG-EIA-BEST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 51/23/PL-ĐGSG Còn hiệu lực
20/07/2023

101103 TP500 Infrared Thermometer TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 95.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG Còn hiệu lực
01/06/2020

101104 TPHA * 200 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

101105 Trạm (trung tâm) cấp khí y tế (Oxy, CO2, N2O) và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Còn hiệu lực
06/02/2020

101106 Trạm (trung tâm) cung cấp khí y tế Oxy, N2, CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020442C/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2020

101107 Trạm camera định vị dùng cho robot phẫu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/596 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

101108 Trạm cung cấp khí O2/AIR/CO2/N2O dạng nén và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M 1408/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

101109 Trạm cung cấp khí oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

101110 Trạm cung cấp khí Oxy, khí N2O, khí CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101111 Trâm gai/trơn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1142 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/07/2021

101112 Trạm hút khí thải gây mê TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101113 Trạm khí hút trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101114 Trạm khí nén trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
04/01/2022

101115 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2352/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
17/11/2021

101116 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2579/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
28/12/2021

101117 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG 04-2023/ TC-KQPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101118 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0408/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

101119 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022

101120 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022