STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101121 Rapid Anti-HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV. Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

101122 Rapid Flu A Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101123 Rapid Flu A/B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101124 Rapid Rota-Adenovirus Combo Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

101125 Rapid test for Dengue IgG/IgM Test Card Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM virus gây bệnh sốt xuất huyết , dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101126 Rapid test for HBsAg Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan siêu vi B, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101127 Rapid test for HCV Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan siêu vi C, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101128 Rapid test for Helicobacter Pylori Antibody Kit Test thử nhanh phát hiện kháng thể do vi khuẩn H.Pylori gây viêm loét dạ dày, dạng khay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101129 Rapid test for HIV 1/2 Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV nhóm 1 và 2 , dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101130 Rapid test for Syphilis Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể vi khuẩn giang mai, dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

101131 RAPIDER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2929A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

101132 Ray y tế inox tiêu chuẩn, 30x10 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

101133 REACTION TUBE (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Đã thu hồi
20/06/2019

101134 Reaction Tube (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/02/2020

101135 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-14 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

101136 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-14 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

101137 RecombILISA CHIK IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101138 RecombILISA HEV IgM Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101139 RecombILISA Syphilis Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101140 RecombILISA Zika IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019