STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101141 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1406 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

101142 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/01/2022

101143 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 113/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

101144 Rọ bắt sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 122823/PL-AG Còn hiệu lực
22/08/2023

101145 Rọ bắt sỏi Không đầu NCircle Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

101146 Rọ bắt sỏi NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

101147 Rọ bắt sỏi nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.2/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/09/2022

101148 Rọ bắt sỏi Perc NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

101149 Rọ bắt sỏi qua da bằng nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0921 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
01/10/2021

101150 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 34/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

101151 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 14/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

101152 Rọ gắp dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 0403/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

101153 Rọ gắp dị vật trong đường tiêu hóa (Thực quản, dạ dày, tiết niệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080917 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
08/08/2019

101154 Rọ gắp sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 005/024-MED/PLTBYT/Aster-SBS Còn hiệu lực
22/01/2024

101155 Rọ giữ sỏi (Chặn sỏi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-RGSCS Còn hiệu lực
28/10/2022

101156 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

101157 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101158 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101159 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101160 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 06PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023