STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101201 Tay khoan nha khoa (Hand pieces and angle pieces) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 121/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
15/10/2021

101202 Tay khoan nha khoa (Tốc độ nhanh hoặc chậm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2255A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
10/12/2021

101203 Tay khoan nha khoa tốc độ cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 52MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
29/06/2019

101204 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28052MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Anh và Em Đã thu hồi
09/08/2019

101205 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28052MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Anh và Em Đã thu hồi
09/08/2019

101206 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 160819MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101207 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 160819MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101208 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
03/08/2021

101209 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 59321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
05/09/2021

101210 Tay khoan nha khoa tốc độ chậm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAAN 02-VBPL/VAAN Còn hiệu lực
30/05/2022

101211 Tay khoan nha khoa tốc độ nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAAN 01-VBPL/VAAN Còn hiệu lực
30/03/2022

101212 Tay khoan nha khoa tốc độ thấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220628/PL-ANE Còn hiệu lực
13/07/2022

101213 Tay khoan nha khoa và các loại phụ tùng thay thế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/Beyes Còn hiệu lực
31/01/2024

101214 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

101215 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200386 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
09/07/2020

101216 Tay khoan Nha Khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 01170322/WH/DKLH/B Còn hiệu lực
21/03/2022

101217 Tay khoan Nha Khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 02170322/WH/DKLH/B Còn hiệu lực
21/03/2022

101218 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG 05MP/PL Còn hiệu lực
14/07/2022

101219 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 02/2022-PL/HM Còn hiệu lực
08/09/2022

101220 Tay khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG 08/MP/PL Còn hiệu lực
12/08/2023