STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101221 Test chẩn đoán nhanh Unitest TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 66.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
27/03/2021

101222 Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thế Giới Gen Còn hiệu lực
19/07/2019

101223 Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN 010322 Còn hiệu lực
05/01/2024

101224 Test giang mai Syphilis TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 16/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
30/03/2021

101225 Test HIV One Step Anti-HIV Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1101AB-TEST Còn hiệu lực
11/01/2024

101226 Test hỗ trợ chẩn đoán nội tiết - hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1772/Veda Elisa/PLTTB_PM Còn hiệu lực
08/08/2023

101227 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn nhiễm khuẩn - miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 040/CORTEZ/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
06/01/2024

101228 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn nhiễm khuẩn giang mai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 035/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/01/2024

101229 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn nhiễm khuẩn – miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC 0065/ DRG/PLTTB_PMITC Còn hiệu lực
05/01/2024

101230 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn sinh hoá - protein đặc thù TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 039/CORTEZ/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
06/01/2024

101231 Test hơi thở urea 14C Heliprobe Breathcard TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GHS TOÀN CẦU 01/2022/PCBPL Còn hiệu lực
22/05/2022

101232 Test khuẩn lạc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3646S PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
26/03/2021

101233 Test nguy cơ sinh non TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

101234 Test nguy cơ sinh non TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

101235 Test nhanh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0126 COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021

101236 Test nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0128 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021

101237 Test nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0127 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021

101238 Test nhanh phát hiện 12 thông số chất gây nghiện trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

101239 Test nhanh phát hiện Amphetamine trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

101240 Test nhanh phát hiện Barbiturates trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020