STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101281 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Đã thu hồi
03/12/2021

101282 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
04/12/2021

101283 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0133-1/PCBPL- BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2021

101284 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

101285 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0132/PCBPL- BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2022

101286 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0131/PCBPL- BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

101287 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-035-2022 Còn hiệu lực
21/09/2022

101288 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLS Đã thu hồi
21/10/2022

101289 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLS Còn hiệu lực
21/10/2022

101290 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-24/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

101291 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 07/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
17/07/2023

101292 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

101293 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0299/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2024

101294 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC 02/2024/KL-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2024

101295 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 08/24-MDT/PL Còn hiệu lực
08/04/2024

101296 Rọ lấy sỏi (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181429 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

101297 Rọ lấy sỏi (tương thích dây ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 03/2024/BPL-CA Còn hiệu lực
11/03/2024

101298 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

101299 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 835/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

101300 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2513/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
10/12/2021