STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101321 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE 1410/2022/KQPL-OPH Còn hiệu lực
14/10/2022

101322 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 008/MT-KQPLTTBYT/2022 Đã thu hồi
20/10/2022

101323 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 86/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

101324 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0475/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

101325 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 03/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

101326 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 80/200000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

101327 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200448 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

101328 Thủy tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022

101329 Thuỷ tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022

101330 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1987/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

101331 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 0101-2023/MEGA-ROHTO Còn hiệu lực
04/01/2023

101332 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 229/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

101333 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0002/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/02/2023

101334 Thuỷ Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 09/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
13/03/2023

101335 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 27/082022/PL-APL Còn hiệu lực
15/03/2023

101336 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 115/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

101337 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 05-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

101338 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

101339 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 2203/2023/PLBA-IOL CIMA Còn hiệu lực
24/03/2023

101340 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-8PL-TTDV Còn hiệu lực
31/03/2023