STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101381 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

101382 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101383 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 06PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

101384 Rọ kéo sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 01/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/01/2024

101385 Rọ kéo sỏi đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 18/2023/VED/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
17/10/2023

101386 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

101387 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00102-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/06/2021

101388 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

101389 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

101390 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 260423/AT-PL-GP Còn hiệu lực
18/01/2024

101391 Rọ lấy dị vật 4 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

101392 Rọ lấy dị vật bốn nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

101393 Rọ lấy dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 26/CV-ATC/2019/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
21/09/2021

101394 Ro lấy dị vật dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

101395 Rọ lấy dị vật hình góc dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

101396 Rọ lấy dị vật khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2023.05/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2023

101397 Rọ lấy dị vật sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

101398 Rọ lấy dị vật đường thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0280/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
03/08/2023

101399 Rọ lấy dị vật đường thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0280-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
01/04/2024

101400 Rọ lấy dị vật/ lấy sỏi – tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020 02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
25/12/2020