STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101381 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

101382 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN Aphakia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

101383 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO ASPHERICAL TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1077/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101384 Thủy tinh thể nhân tạo dùng trong nhãn khoa và phụ kiện đi kèm, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 51/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/04/2020

101385 Thủy Tinh thể nhân tạo GALAXYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3056 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

101386 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHILIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101387 Thủy tinh thể nhân tạo Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Single Piece Foldabel Intraocular Lens, SLIMFOLD TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 843 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

101388 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHOBIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101389 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Đã thu hồi
18/04/2022

101390 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Còn hiệu lực
18/04/2022

101391 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-005-AMO Còn hiệu lực
04/04/2023

101392 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-030-AMO Còn hiệu lực
20/10/2023

101393 Thủy tinh thể nhân tạo kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420A/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
04/01/2021

101394 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2204-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

101395 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 4-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

101396 Thủy tinh thể nhân tạo không ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophobic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

101397 Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước đơn tiêu cự (Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

101398 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0605/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
10/06/2020

101399 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
28/09/2020

101400 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020. Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
18/08/2021