STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101461 Sáp cầm máu TRUWAX TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
04/04/2023

101462 Sáp cầm máu cho xương Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 039 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

101463 Sáp cầm máu dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-279-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

101464 Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-239-2022 Còn hiệu lực
14/09/2022

101465 Sáp cầm máu Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

101466 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 128/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2019

101467 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018284 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
07/11/2019

101468 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 364-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh Còn hiệu lực
03/03/2020

101469 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 376-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
20/03/2020

101470 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 10/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
11/09/2020

101471 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018284/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
06/12/2021

101472 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

101473 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0043-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

101474 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0071-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

101475 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

101476 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 103/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
30/12/2023

101477 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 518/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/05/2024

101478 Sáp cầm máu xương 2.5g ( Vật liệu cầm máu) ( Sterile Bone Wax HAEMOWAX 2.5g) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

101479 Sáp cầm máu xương 2.5gr (Vật liệu cầm máu) (Truwax – Sterile BoneWax 2.5gr) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

101480 Sáp cầm máu xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022