STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101481 Rơ lưỡi em bé TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 06/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

101482 Rơ lưỡi em bé Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 15/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
17/04/2020

101483 Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

101484 Rổ lưới đựng dụng cụ (marTray, mini, 277x172x38mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 179/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/09/2021

101485 Rọ mây TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

101486 Rọ sỏi 4 dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023-01/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

101487 Rọ sỏi 4 dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

101488 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 86/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

101489 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0135/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/01/2021

101490 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

101491 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0135-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

101492 Rọ tán sỏi dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-11/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/07/2022

101493 Rọ tán sỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
06/12/2019

101494 Rọ tán, kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00075-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/09/2020

101495 Rọ tánsỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
22/06/2020

101496 Rổ tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 26-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
17/10/2023

101497 RỔ, THÙNG, LY, CHÉN, ỐNG CẮM, NHÃN DÁN CÁC LOẠI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 09/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

101498 Rọ/ Thòng lọng bắt dị vật mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 004KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
17/06/2019

101499 Robisal ưu trương 19g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1026/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

101500 Robisal đẳng trương 0.9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1027/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021