STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101701 Sáp xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

101702 Sáp Xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 405/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

101703 Sáp để thử độ sắc bén của dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

101704 Sáp đúc mẫu HistoPlast Paraffin Wax TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2610/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
07/10/2021

101705 SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 81PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/03/2020

101706 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/21/170000035/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Đã thu hồi
10/08/2021

101707 Sâu dây thở dùng một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

101708 Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 57/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

101709 Sâu Máy Thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 439/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/06/2020

101710 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

101711 Sâu máy thở TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 146/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
16/04/2021

101712 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

101713 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-04 Còn hiệu lực
30/09/2022

101714 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

101715 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230002080/PCBB-HN Còn hiệu lực
28/09/2023

101716 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230003167/PCBB-HN Còn hiệu lực
01/12/2023

101717 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220002323/PCBB-HN Còn hiệu lực
22/01/2024

101718 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

101719 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

101720 Sâu nối dây thở dùng một lần cho máy thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020