STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101841 Tủ âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản dược phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

101842 Tủ âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 02-2022/STECHPL Còn hiệu lực
10/02/2022

101843 Tủ âm tường TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 05/2023/PL-CT130 Còn hiệu lực
08/05/2023

101844 Tủ âm tường inox TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

101845 Tủ ấm và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

101846 Tủ ấm và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

101847 Tủ ấm và tủ làm mát TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 32/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
21/06/2019

101848 Tủ ấm đa khí 8 buồng dạng để bàn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/CNC-MDC/02 Còn hiệu lực
29/08/2023

101849 Tủ ấm đối lưu cưỡng bức TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 146.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

101850 Tủ an toàn cấp I TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 011018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Đã thu hồi
28/06/2019

101851 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1212/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
11/01/2021

101852 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0040/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN Còn hiệu lực
25/02/2021

101853 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 207.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
05/07/2021

101854 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 006-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/07/2021

101855 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Đã thu hồi
01/08/2021

101856 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

101857 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 868/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Giáo dục – Y tế Sao Việt Còn hiệu lực
02/08/2021

101858 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 266.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

101859 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 536/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Giáo dục – Y tế Sao Việt Còn hiệu lực
06/08/2021

101860 Tủ an toàn sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
08/08/2021