STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101961 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-6 PL-TTDV CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
06/10/2021

101962 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
19/10/2021

101963 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 028-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
02/12/2021

101964 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96321CN/190000014/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Còn hiệu lực
03/01/2022

101965 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96421 CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Còn hiệu lực
03/01/2022

101966 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20221101/VINALAB/BPL Còn hiệu lực
22/11/2022

101967 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 024-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

101968 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HANOKYO 01/HNPLTBYT Còn hiệu lực
15/09/2023

101969 TỦ BẢO QUẢN MÁU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 06-2023/PLNT Còn hiệu lực
10/10/2023

101970 TỦ BẢO QUẢN MÁU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 05-2023/PLNT Còn hiệu lực
10/10/2023

101971 Tủ bảo quản mẫu âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 693/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
09/07/2020

101972 Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44321CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
03/08/2021

101973 Tủ bảo quản mẫu di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Đã thu hồi
01/11/2020

101974 Tủ bảo quản mẫu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 522/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
19/06/2020

101975 Tủ bảo quản mẫu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1908/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
24/12/2020

101976 Tủ bảo quản mẫu huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3193PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Hải Anh Còn hiệu lực
23/03/2020

101977 Tủ bảo quản mẫu huyết tương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3565 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

101978 Tủ bảo quản mẫu loại kết hợp TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 145.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

101979 Tủ bảo quản mẫu máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3194PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Hải Anh Còn hiệu lực
23/03/2020

101980 Tủ bảo quản mẫu máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3564 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
05/04/2021