STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101961 Segment của bộ chứa mẫu tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

101962 Segment của bộ chứa mẫu tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

101963 Segment của bộ chứa mẫu tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

101964 Self-Catheterization Set Bộ ống tự thông tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 25-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
01/10/2020

101965 Self-Sealing Sterilization Pouch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

101966 SENCI HAIR CELLS/TINH CHẤT GIÚP NANG TÓC PHÁT TRIỂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3099 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

101967 SENCI HERBAL JOBA/CỒN XOA BÓP THẢO DƯỢC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3101 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm Hợp Chất Tự Nhiên Alba Còn hiệu lực
19/12/2019

101968 SENCI SINUS SPAY/CHĂM SÓC BẢO VỆ XOANG, MŨI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3102 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

101969 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

101970 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 01032024PL-SPI-001 Còn hiệu lực
01/03/2024

101971 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp bao gồm: -Dây Sen sor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) -Bảng điều khiển (dành cho máy WDS X POD) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 74/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

101972 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số x-quang quanh chóp Bao gồm: - Dây Sensor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 110722-HANDY Còn hiệu lực
11/07/2022

101973 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang. Bao gồm (X-ray sensor, Khóa USB với phần mềm, trình điều khiển, hỗ trợ cảm biến và vòng cáp) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 220223-XVS Còn hiệu lực
22/02/2023

101974 Sensor kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3165 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2019

101975 Sensor kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181515 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
09/01/2020

101976 Sensor nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

101977 Sensor SpO2 cho máy Datacope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 103/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
24/03/2020

101978 Sensor SpO2 cho máy di dộng Nonin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 103/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
24/03/2020

101979 Sensor SpO2 cho máy Mennen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 103/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
24/03/2020

101980 Sensor SpO2 cho máy Philips TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 103/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
24/03/2020