STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102021 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

102022 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

102023 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

102024 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

102025 Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 18102022/ESCO/PL Còn hiệu lực
16/11/2022

102026 Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/02/2021

102027 Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM 07 - IMPLANTEX/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022

102028 Tủ nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/243 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

102029 Tủ nuôi cấy Thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 153/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
13/02/2020

102030 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1657/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
06/11/2020

102031 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1658/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
06/11/2020

102032 Tủ PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0503/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
20/05/2023

102033 Tủ PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-03/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

102034 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 16/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
20/06/2019

102035 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 05-1218/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

102036 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

102037 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018238 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
24/08/2019

102038 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
02/02/2021

102039 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 186/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THU THUỶ Còn hiệu lực
04/03/2021

102040 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 914-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021