STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102021 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-206/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

102022 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-460/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

102023 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 08/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/01/2021

102024 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs gián tiếp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

102025 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp ở trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-202/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
05/11/2020

102026 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) và Kell TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 261/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

102027 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, định danh và sàng lọc kháng thể bất thường, xét nghiệm hòa hợp và kiểm chứng xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

102028 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-209/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

102029 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-210/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
10/11/2020

102030 Thẻ Gel dùng cho máy phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG 01 PL-BL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

102031 The Good yellow dust disinfection mask (KF94) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2608/MERAT-2020 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ Đã thu hồi
29/08/2020

102032 The Good yellow dust disinfection mask (KF94) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 003/2608/MERAT-2020 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ Còn hiệu lực
29/08/2020

102033 Thể hang giả - Titan Touch Infiatable Penile Implant TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2802 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
16/12/2019

102034 Thể hang giả - Titan Touch Narrow Base TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2801 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
15/12/2019

102035 Thẻ hiệu chuẩn hỗ trợ đo nồng độ bilirubin ở trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ 01/2023/GMVB-PLTTB Còn hiệu lực
19/06/2023

102036 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ankalin photphataza trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

102037 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ion Natri, Kali, Clo trong máu, huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 133/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

102038 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ protein tổng trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

102039 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ triglyceride trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

102040 Thẻ hóa chất xét nghiệm miễn dịch nhằm xác định chức năng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020